Personalistika

Řízení lidských zdrojů

Naše firma nabízí  komplexní řešení řízení lidských zdrojů.
Lidské zdroje, neboli vaši zaměstnanci a kolegové, jsou v dnešní době nejdůležitější konkurenční výhodou.
S produkty naší společnosti vám můžeme usnadnit jejich řízení. Díky našim službám zvládnete všechny běžné personální činnosti, jako jsou výběrová řízení, evidence zaměstnanců, jejich vzdělávání a hodnocení, zpracování mezd, docházkový systém, plánování dovolené a pracovních cest, organizační změny, správu kompetencí, talent management.

Naše činnost  je určena pro vedení personální agendy v organizacích. Svou koncepcí maximální přizpůsobivosti vyhovuje prakticky všem typům organizací od malých soukromých firem až po velké organizace.
Při nástupu pracovníka do zaměstnání se pořizují všechny údaje zakládající pracovněprávní vztah, ze kterých lze snadno získat výstupy v přehledné a graficky přehledné podobě. Nedílnou součástí  naší činnosti je vystavování a archivace personálních dokumentů zaměstnance – osobní karta, pracovní zařazení, pracovní smlouva, různé individuálně uzavírané dohody. Všechny tyto dokumenty lze později  snadno pořizovat a tisknout tak, aby reprezentovaly vaši firmu. Dokumenty jsou vytvářeny podle předem připravených vzorů s místem pro doplňováním údaj.

V rámci naší agendy jsme schopni zpracovávat:

 • osobní údaje zaměstnance
 • různé typy spojení na zaměstnance, na kterých je možné zaměstnance kontaktovat
 • druhy průkazů, včetně délky platnosti průkazu a evidenčního čísla
 • dosažené vzdělání a závěrečné zkoušky
 • odborné zkoušky, včetně jejich výsledků a délky platnosti
 • dosažené znalosti včetně délky typu, druhu, stupně a délky platnosti
 • zdravotní stav zaměstnance včetně evidence různých druhů lékařských prohlídek
 • výsledky a doby platnosti prohlídek zaměstnanců
 • průběh všech předchozích zaměstnání, včetně vykonávaného zaměstnání, pracovního zařazení a délky trvání
 • údaje o pracovních aktivitách zaměstnance, včetně informace, zda je tato angažovanost schválena
 • zapůjčené pracovní pomůcky včetně jejich vrácení
 • pracovní a životní jubilea
 • Kvalifikační požadavky na pracovní způsobilost a školení

V rámci personalistiky provádíme

 • Plánování lidských zdrojů
 • Specifikace požadavků na pracovní místo
 • Tvorbu dokumentů (pracovních smluv, osobních karet, mzdových výměrů
 • Osobní karta zaměstnance
 • Vedení personální agendy
 • Poradenství při získávání a výběru pracovníků
 • Odměňování pracovníků
 • Ochrana při práci a pracovní podmínky
 • Organizace dalšího vzdělávání
 • Zabezpečení pracovních podmínek
 • Komunikace s veřejnou správou
 • Kvalifikační požadavky na pracovní způsobilost a školení