Hygiena práce

Computer Workstation Variables

Cílem je, aby používané předměty a nástroje svým tvarem co nejlépe odpovídaly pohybovým možnostem případně rozměrům lidského těla. Například vhodně navržená židle má tvarem sedáku sedícímu napomoci, aby seděl vzpřímeně, a předcházet tak křivení páteře. Podobný význam může mít i výška židle atd. Ergonomie se například zabývá velikostí pracovního stolu či šířkou eskalátorů, umístěním a tvarem ovládacích prvků strojů a zařízení. Pro optimalizaci práce s počítačem stanovuje například vhodný maximální počet pohybů prstů při ovládání klávesnice a zabývá se i uspořádáním prvků na obrazovce. Oblast ergonomie je ovšem ještě širší, než je zde naznačeno, a zahrnuje i návrh pomůcek pro postižené a podobně.

 

V oblasti hygieny práce zajišťujeme

    • vyhledání a vyhodnocení rizik při práci

    • zpracování návrhu na zařazení činností do kategorií rizikovosti dle zák. č. 258/2000 Sb.

    • vyhledávání rizikových pracovišť a pomoc při jejich evidenci

    • smluvní zajištění lékaře zajišťujícího poskytování pracovnělékařské služby

    • spolupráce s lékařem zajišťujícím pracovnělékařské služby

    • evidence popř. pomoc při evidenci lhůt lékařských prohlídek pracovníků

    • zajištění měření rizikových faktorů

    • periodické kontroly stavu v objektu a pořízení zápisů z těchto kontrol

    • ergonomie a pracovní prostředí

    • odborná pomoc na pracovištích objednatele při řešení stanovených povinností vyplývajících z platných předpisů vztahujících se k hygieně práce

    • upozorňování na zjištěné nedostatky a stanovení opatření k jejich nápravě

    • osobní účast při kontrolách orgánů Krajské hygienické stanice