Dotazník

Rozsah požadavků výuky BOZP a PO v rámci projektu OPVK č. Cz.1.07/3.2.04/04.0013 je dán předepsaným způsobem tak, aby bylo zaměření výuky v oblasti BOZP a POI vyčerpávající. Pro doplnění informací provádíme výzkum vašeho zájmu, který slouží jako výběr specifických tematických okruhů pro doplňkové zaměření výuky.

Prosíme, odpovězte na pár následujících otázek.

hlavicka CB

 

 

Tento dotazník bude po vyhodnocení odpovědí využit jako materiál pro sestavení a doplnění výukového programu